„Europejska Unia Seniorów". 

Pozycja, którą redagują seniorzy, czyli politycy starsi doświadczeniem i wiekiem. Ich spojrzenie na przeszłość, którą jednokrotnie tworzyli, poprzez ocenę czasów obecnych, może być cenną nauką dla dzisiejszego pokolenia polityków i zwykłych ludzi tworzących przyszłość.

Ich erlaube mir, Ihnen beigefügt die Ausgabe Nr. 133 des Newsletters mit einem Bericht über die Gründung der  Stiftung "Jugend und Senioren für Europa" zu übersenden.

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 133. Powołanie fundacji "Młodzi i Starsi Obywatele dla Europy".

Der beigefügte Newsletter ist außerordentlich umfangreich, da er neben einem detaillierten Bericht über die Regionalkonferenz in Budapest weitere Beiträge aus dem vielfältigen Wirken der ESU enthält, die keinen Aufschub duldeten. Ich bitte Sie um Verstäöndnis und gelobe Besserung ! 

Załączony biuletyn jest bardzo obszerną publikacją zawierająca, szczegły regionalnej konferencji w Budapeszcie