„Urzędy i inne instytucje społeczne w życiu publicznym.” 

Działalność urzędów jest jawna, a urzędnicy są osobami publicznymi. Program ma za cel pokazanie sposobów oraz efektów ich pracy; dla ludzi oraz podmiotów gospodarczych. Publikujemy tylko materiały zgodne z prawem; preferowana jest oficjalna korespondencja. Pod pojęciem „urzędu” redakcja rozumie równiej pełnienie funkcji posła, senatora czy radnego samorządu terytorialnego.