Spółdzielnia Socjalna Wielu Branż „KOOPERACJA” działa w oparciu o „ustawę o spółdzielniach socjalnych”, z 27 kwietnia 2006 r. Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania służące odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnej, a także działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w „ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, z 24 kwietnia 2003 r. 

Agencja informacji "KOOPERACJA":
zapraszamy do zapoznania sie z naszymi programami: 

Spółdzielnia Socjalna "KOOPERACJA" to również:

  • Działalność Wydawnicza
  • Produkcja filmów
  • Agencja informacji
  • Agencja promocji


  • Badania rynku i opinii publicznej
  • Opieka Społeczna
  • Zbiórka i przerób makulatury
  • Obsługa obrotu gospodarczego