Spółdzielnia Socjalna Wielu Branż „KOOPERACJA” z zakresu swojej statutowej działalności już prowadzi opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi.
Zajmują się tym osoby fachowo przygotowane oraz pielęgniarki. 

Działa już agencja reklamy. Produkujemy już na zlecenie filmy, programy telewizyjne, a również wizualne nagrania promocyjne. 

W styczniu 2015 r. rozpocznie pracę agencja informacyjna. W jej skład wchodzi także dział informacji o gospodarczych rynkach pozaunijnych. Obecnie dotyczy to Federacji Rosyjskiej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, krajów „Lewantu” i Afryki Północnej. 

Udzielamy już doractwa i pomocy w zakresie współpracy z Rosją. 

Prowadzona jest zbiórka makulatury. 

Na początku następnego roku rozpoczniemy produkcję papieru toaletowego i papierowych ręczników pod marką: ”Królestwo papieru”.