Prezes - Lech Wiśniewski

Członek zarządu - Paweł Hajnowski