„Sprawni niepełnosprawni.” 

 Tytuł programu mówi sam za siebie. „Normalni ludzie” osoby dla nich „nie w pełni sprawne” spotykają często. Widać, że radzą sobie one z życiem „sprawnie”, tzn. na ile sami mogą. Każdy z nich funkcjonuje jednak w lokalnej wspólnocie; w osiedlu, na wsi, w pracy, styka się z różnoraką administracją, z czasami bezdusznym prawem. Specjalnego traktowania często domagają się „normalni”, „sprawni” ludzie: nauczycieli, lekarze, górnicy, ogrodnicy, a „niepełnosprawni” chcą tylko normalnie żyć. Ten program pokazując życie „niepełnosprawnych” ma ambicje wskazać drogi, które im pomogą „sprawniej” żyć.