„Religie, wyznania, kościoły.” 

Pozycja zapoznaje z religiami: judaizmem, chrześcijaństwem, islamem. Ma ambicje przedstawienia ich nie tylko w warstwie historycznej, ale przede wszystkim spojrzeć na nie oczami ich teologów. Pokazanie dnia dzisiejszego wyznawców uzupełni te obrazy.