"Nasze okolice"

Program informuje widzów o ich okolicach; rozumianych jako wioska, miasto, województwo, państwo i świat cały. Prezentowany będzie w formułach: wywiadu, komentarza, reportażu czy filmu dokumentalnego.
Może mówić o problemach ludzi albo tylko obrazować ich świat.

 

Odcinek 4 -   "Data Zmartwychwstania Chrystusa"

 

Odcinek 3 -  Ks. Kazimierz Kurek - Opiekun Radia Maryja i Pracowni komputerowo-internetowej "Im. Sługi Bożej Matki Małgorzaty"

 

Odcinek 2 -  Beata Puda - Prezes Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku

 

Odcinek 1 - Tomasz Duch - Dyrektor Biura Płacka Loża BCC