"Spółdzielczość.” 

Spółdzielnia to grupa osób współdziałających dla osiągnięcia wspólnego celu, który przekracza możliwości jednostki. „Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.”