„Europejska Unia Seniorów". 

Pozycja, którą redagują seniorzy, czyli politycy starsi doświadczeniem i wiekiem. Ich spojrzenie na przeszłość, którą jednokrotnie tworzyli, poprzez ocenę czasów obecnych, może być cenną nauką dla dzisiejszego pokolenia polityków i zwykłych ludzi tworzących przyszłość.

Ich erlaube mir, Ihnen beigefügt die Ausgabe Nr. 133 des Newsletters mit einem Bericht über die Gründung der  Stiftung "Jugend und Senioren für Europa" zu übersenden.

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 133. Powołanie fundacji "Młodzi i Starsi Obywatele dla Europy".